كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
برنامه میان ترم و تغییر ساعت کلاسی دانشجویان محترم جهت اطلاع از تغییرات برنامه کلاسی و امتحانات میان ترم به قسمت برنامه کلاسی وسط صفحه پورتال مراجعه نمایند. ضمناً کلیه دانشجویان فیش های پرداختی شهریه را تا زمان فارغ التحصیلی نزد خود نگهداری نمایند
 
امتیاز دهی