كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
مهم
تمدید مهلت ثبت تغییر محل آزمون امتحانات پایان نیمسال(مهمان اضطراری) به جهت مساعدت با دانشجویانیکه تا کنون موفق به ثبت مهمان اضطرار نشده اند تا مورخه 19/9/96 می توانند اقدام به تغییر محل آزمون شوند. این مهلت قابل تمدید نخواهد بود
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر