كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم 96-95
دانشجویان گرامی :

با نظر خواهی در مورد کیفیت تدریس استادان از روز دوشنبه مورخه  96/02/04در سیستم گلستان و تشویق به انجام این مهم، مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه را در پیشبرد اهداف و  بهبود امور آموزشی دانشگاه یاری فرمایید. ضمناً فایل راهنمای چگونگی ارزشیابی استادان در سامانه نظارت و ارزیابی دانشگاه به آدرس http://nezarat.skpnu.ac.ir   قابل دسترسی می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما