كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
فعال شدن ارزشیابی اساتید در نیمسال اول 96-95 در سایت گلستان
دانشجویان گرامی :
نظر خواهی در مورد کیفیت تدریس استادان
از روز چهارشنبه مورخه  95/9/3  تا پایان روز سه شنبه مورخ 95/9/30 ضمن تکمیل کاربرگ ارزیابی به تفکیک دروس نظری در سیستم گلستان و تشویق به انجام این مهم، مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه

را در پیشبرد اهداف و
  بهبود امور آموزشی دانشگاه یاری فرمایید.
 ضمناً فایل راهنمای چگونگی ارزشیابی استادان در سامانه نظارت و ارزیابی دانشگاه به آدرس http://nezarat.skpnu.ac.ir   قابل دسترسی می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما