كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
مهم
اطلاعیه تعطیلی و امتحانات روز سه شنبه 95/10/21 به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به تعطیلی روز سه شنبه 95/10/21 امتحانات این روز در روز دوشنبه مورخه 95/10/27 به همان ترتیب زمانی برگزار خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر