كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
مهم
تغییرات درس دانش خانواده و جمعیت *مهم*

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، درس "دانش خانواده وجمعیت"  از نیمسال اول 97-96 در سامانه گلستان جزو دروس عمومی معارف قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر است درس مذکور در نیمسال تابستان 96-95در قالب طرح ضیافت قابل اجرا خواهد بود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر