كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
78
قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان اضطرار(تعیین حوزه امتحانی)در نیمسال اول 96-95

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی مهمان اضطرار (تعیین حوزه امتحان) مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می رساند از مورخه 95/9/01 لغایت 95/9/09 فرصت دارند جهت انتخاب محل آزمونهای پایان ترم به آموزش واحد مراجعه یا با دریافت فرم مربوطه (از اینجا) پس از تکمیل و الصاق به کپی کارت دانشجویی به دانشگاه پست یا به شماره 32624480-056 فاکس نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر