كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
etttt
چهارشنبه 25 فروردين 1395 فراخوان دریافت مقاله در نشریه اپتوالکترونیک
دانشگاه پیام نور با محوریت دانشگاه پیام نور استان فارس با همکاری اساتید دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهها، اقدام به راه‌اندازی"فصلنامه اپتوالکترونیک" نموده است. لذا خواهشمند است  کلیه اساتید و پژوهشگرانی که در زمینه‌های پژوهشی نشریه فعالیت می‌نمایند، در صورت تمایل مقالات خود را جهت بررسی و چاپ از طریق وبگاه http://jphys.journals.pnu.ac.ir ارسال نمایند. فراخوان پذیرش در پیوست نامه موجود می باشد. ضمناً محورهای پذیرش مقاله به شرح زیر می باشد:
فیزیک نور- ساختارهای میکرو و نانو الکترونیک - اپتوالکترونیک کوانتومی پردازش اطلاعات و تصویر قطعات اپتوالکترونیکی مواد آمورف و شیشه‌ای کاربردهای اپتوالکترونیک در پزشکی مواد مغناطیسی مواد نوری غیرخطی سالیتون و سالیتون‌های اپتیکی فوتونیک نیمه‌رسانه‌های اپتیکی.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر