كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
جديد3.png
سه‌شنبه 6 اسفند 1392 پذیرش مقاله آقای مهدی هاشمزهی ریاست دانشگاه پیام نور نهبندان

پذیرش مقاله آقای مهدی هاشمزهی ریاست دانشگاه پیام نور نهبندان

در اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی با رویکردی بر تحولات خاورمیانه و رویکرد بر مدیریت وحسابداری مقاله آقای مهدی هاشمزهی ریاست دانشگاه پیام نور نهبندان با موضوع هویت دینی و رفتار شهروندی سازمانی پذیرفته شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر